Tlač letákov
Fotografií
obrazov

Letáky, bružúry, katalógy, veľké fotografie, obrazy na plátne, nálepky, roll-upy, reklamné tabule, reklamné banery, magnetky a mnoho iných produktov.

Tlačoviny pre Vaše podnikanie

Letáky, plagáty, vizitky, brožúry, kalendáre, prospekty, kartičky, papierové nálepky, cenníky, lístky...

Expresná tlač vašich letákov, prospektov, brožúr, vizitiek či iných tlačovín. Tlačíme na kvalitnej produkčnej laserovej tlačiarni Xerox C60. Vaše zákazky realizujeme na papiere gramáže od 80 do 350g s lesklým alebo matným povrchom.  Disponujeme dokončovacími strojmi na spinkovú väzbu (V1), špirálovú väzbu, kalendárovú väzbu, perforovacím strojom, vďaka ktorým vieme zrealizovať akúkoľvek zákazku. Tlačíme do formátu SRA3 (450 x 320 mm).

Tlačoviny pre Vaše podnikanie