Monthly Archives - február 2016

Vyriešili sme problém s krútením fotografií

Pri tlači na fotografický papier sme doteraz narážali na jedne problém. Keďže používame média vysokej gramáže navinuté na rolke, čím viac sme sa blížili ku koncu rolky, tym viac sa fotografie krútili. Pokusy zaťažiť ich na nejakú dobu prinášali iba čiastočné úspechy. Problém bol najmarkantnejší pri fotografiách manších ako formát A3.

S radosťou Vám ale chcem oznámiť že sme tento problém už vyriešili dômyselným spôsobom, ktorý neprezradíme. Sľubujeme ale, že pri ďalšej tlači fotografií u nás budú vaše fotky už krásne narovnané.

Read more...